-คลิปการวาดรูปลายเส้นดินสอ

เทคนิคการวาดรูปลายเส้น ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลย

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 14 สอนวาดรูป/วิธีเหลาดินสอ EE ด้วยคัทเตอร์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 15 ยางลบแบบปั้นได้ใช้ยังไง? ใช้ทำอะไร?

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 32/Basic drawing/สอนวาดรูป การเลือกใช้อุปกรณ์วาดเส้น

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 33/Basic drawing/สอนวาดรูป การจับดินสอและลากเส้นในทิศทางต่างๆ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 34/Basic drawing/สอนวาดรูป ฝึกน้ำหนักมือจากการลงแสงเงาอ่อน-เข้ม

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 35/Basic drawing/สอนวาดรูป ฝึกแรเงาแบ่งค่าน้ำหนัก 7 ช่อง

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 36/Basic drawing/สอนวาดรูป โครงสร้างให้ถูกสัดส่วน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 37/Basic drawing/สอนวาดรูป ส้มด้วยดินสอดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 52/สอนวาดรูป ดอกไม้(ฝึกร่างภาพ)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 70/แนะนำกบเหลาดินสอใช้ดี กินไส้น้อย