-คลิปการวาดรูปลายเส้นปากกา

สอนวาดรูปลายเส้นปากกาตั้งแต่พื้นฐาน ตั้งแต่แนะนำอุปกรณ์ ฝึกการเคลื่อนไหวของมือ น้ำหนักมือ การวาดต้นไม้ สิ่งก่อสร้างและอื่นๆ

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 84/แนะนำอุปกรณ์วาดรูปลายเส้นปากกา/สอนวาดรูปลายเส้น/how to drawing

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 85/สอนวาดรูป ลายเส้น ปากกาดำ(ฝึกมือ-ลากเส้น)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 86/สอนวาดรูป แรเงา วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 87/สอนวาดรูป ก้อนหิน /วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 88/สอนวาดรูป ต้นหญ้า /วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 89/สอนวาดรูป พุ่มไม้ ใบไม้ /วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 90/สอนวาดรูป ต้นไม้(ร่างภาพ)/วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 91/สอนวาดรูปต้นไม้ แรเงา /วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 92/สอนวาดรูป วิวทิวทัศน์ (ร่างภาพ)/วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 93 สอนวาดรูป วิวทิวทัศน์(แรเงา) /วาดรูปลายเส้นปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 107/สอนวาดรูปลายเส้น หมู่บ้านโคมแดง ไต้หวัน(Taiwan Jiufen part 1)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 108/สอนวาดรูปลายเส้น หมู่บ้านโคมแดง ไต้หวัน(Taiwan Jiufen part 2)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 109/สอนวาดรูปลายเส้น หมู่บ้านโคมแดง ไต้หวัน(Taiwan Jiufen part 3)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 110/หัดวาดบ้าน สำหรับมือใหม่ (part 1)สอนวาดรูป ลายเส้น ปากกาดำ [Oita Japan]

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 111/หัดวาดบ้าน สำหรับมือใหม่ (part 2)สอนวาดรูป ลายเส้น ปากกาดำ [Oita Japan]

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 112/หัดวาดบ้าน สำหรับมือใหม่ (part 3)สอนวาดรูป ลายเส้น ปากกาดำ [Oita Japan]

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 113/สอนวาดรูปลายเส้น Lauterbrunnen | Switzerland (part 1)/วาดภาพปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 114/สอนวาดรูปลายเส้น Lauterbrunnen | Switzerland (part 2)/วาดภาพปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 115/สอนวาดรูปลายเส้น Lauterbrunnen | Switzerland (part 3)/วาดภาพปากกาดำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 116/มือใหม่หัดวาด Steinegg/Switzerland(part 1)สอนวาดรูปลายเส้นปากกา

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 117/มือใหม่หัดวาด Steinegg/Switzerland(part 2)สอนวาดรูปลายเส้นปากกา

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 118/มือใหม่หัดวาด Steinegg/Switzerland(part 3)สอนวาดรูปลายเส้นปากกา