-คลิปการวาดรูปสีชอล์ค

สอนวาดรูปสีชอล์คตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำอุปกรณ์การวาด เทคนิคการวาดขั้นตอนต่าง จนได้เป็ภาพวาดที่สวยงาม

 

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 17 สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastel เป็นยังไง?ใช้ยังไง?/soft pastel/painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 46/รู้จักกับสีชอล์คเขียนผ้ากัน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 48/สอนวาดรูป เพ้นท์เสื้อยืดด้วยสีชอล์คเขียนผ้ารูปแมว

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 64/ สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastel (อุปกรณ์การวาดรูป)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 65/สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastel(ร่างภาพ)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 66/สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastel(รองพื้น)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 67/สอนวาดรูป สีชอล์ค soft pastelเก็บรายละเอียด1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 68/สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastelเก็บรายละเอียด2

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 69/สอนวาดรูป สีชอล์คsoft pastelตอนจบ