-คลิปการวาดรูปสีน้ำมัน

สอนเทคนิคการวาดรูปสีน้ำมันตั้งแต่พื้นฐาน และเทคนิคการวาดเก็บรายละเอียดจนจบงาน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 2 /แนะนำอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ำมัน/Oil painting technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 3 แนะนำผ้าใบสำหรับวาดรูปสีน้ำมันและสีอะครีลิค

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 5/ วิธีล้างพู่กันวาดรูปสีน้ำมัน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 6 เกรียงสำหรับผสมสีน้ำมันใช้ยังไง?

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 20/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมัน/ the forest/oil painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 21/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมันทิวทัศน์rainforest/oil painting on canvas

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 22/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมันทิวทัศน์/oil painting on paper/Brush shaper

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 49/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมันoil on paper speed painting/The Shipwreck

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 55/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมันดอกกุหลาบ(speed painting)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 56/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำมันทิวทัศน์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 71/สาธิต สอนวาดรูป ดอกกุหลาบสีน้ำมัน 2(speed painting)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 72/ สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง(ร่างภาพ) /still life oil painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 73/สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง(รองพื้น1)/still life oil painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 74/สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง (รองพื้น2)/still life oil painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 75/สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง(เก็บรายละเอียด1)/still life oil painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 76/สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง(เก็บรายละเอียด2)/still life oil painting

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 77/สอนวาดรูป สีน้ำมัน หุ่นนิ่ง (ตอนจบ)/still life oil painting

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 78/ล้างพู่กันวาดรูปสีน้ำมันง่ายๆแค่ใช้ซันไลต์