-คลิปการวาดรูปสีอะคริลิค

สอนวาดรูปสีอะคริลิค ตั้งแต่แนะนำอุปกรณ์การวาด จนถึงวิธีวาด เกลี่ยสี ผสมสี และอื่นๆอีกมากมาย

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 51/สอนวาดรูป เพ้นท์ถุงผ้าด้วยสีอะคริลิค/Acrylic paint on canvas bag

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 3 แนะนำผ้าใบสำหรับวาดรูปสีน้ำมันและสีอะครีลิค

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 16 รหัสข้างหลอดสีมีไว้ทำไม?

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 39/Acrylic Technique/รู้จักกับอุปกรณ์วาดรูปสีอะครีลิค

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 40/Acrylic Technique/สอนวาดรูป/การรองพื้นบนผ้าใบก่อนลงมือวาด

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 41/Acrylic Technique/สอนวาดรูป/การร่างภาพและกะขนาดสัดส่วน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 42/Acrylic Technique/สอนวาดรูป เกลี่ยสีอะคริลิคให้กลมกลืนกันเทคนิคที่ 1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 43/Acrylic Technique/สอนวาดรูป เกลี่ยสีอะคริลิคให้กลมกลืนกันเทคนิคที่ 2

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 44/Acrylic Technique/สอนวาดรูป เกลี่ยสีอะคริลิคให้กลมกลืนกันเทคนิคที่ 3

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 45/Acrylic Technique/สอนวาดรูป เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายจนเสร็จสมบูรณ์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 50/วิธีเก็บสีอะคริลิคที่ผสมเหลือในจานสี ให้เก็บได้นานๆ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 53/สอนวาดรูป ดอกไม้และหยดน้ำ-สีอะคริลิค/Acrylic painting