-คลิปการวาดรูปสีโปสเตอร์

สอนเทคนิควาดรูปสีโปสเตอร์ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงวาดได้เป็นรูปที่เสร็จสมบูรณ์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 57/ความแตกต่างระหว่างสีน้ำกับสีโปสเตอร์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 58/การเกลี่ยสีโปสเตอร์ให้สีที่แตกต่างกันมีความกลมกลืน(Blending)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 59/อุปกรณ์การวาดรูปสีโปสเตอร์/สอนวาดรูป สีโปสเตอร์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 60/สอนวาดรูป สีโปสเตอร์(ร่างโครงสร้างภาพ)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 61/สอนวาดรูป สีโปสเตอร์(ระบายสีท้องฟ้าให้มีความอ่อน-เข้ม)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 62/สอนวาดรูป สีโปสเตอร์(การวาดก้อนเมฆให้มีความนุ่มนวล)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 63/สอนวาดรูป สีโปสเตอร์(เก็บรายละเอียด-ตอนจบ)