-คลิปการวาดรูปสีไม้

สอนวาดรูปสีไม้ตั้งแต่พื้นฐาน

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 18//สาธิต สอนวาดรูป สีไม้ไอร่อนแมน/Iron Man/colored pencil speed drawing

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 19/how to draw a 3d snake/สาธิต สอนวาดรูป สีไม้ งู/ speed painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 38/สาธิต สอนวาดรูป สีไม้ไอร่อนแมน/Speed Drawing Ironman/colored pencil

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 70/แนะนำกบเหลาดินสอใช้ดี กินไส้น้อย