-คลิปเที่ยวไป วาดไป by ครูช้าง

เป็นการวาดรูปจากการที่ผมได้ไปเที่ยว และประทับใจสถานที่นั้นๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดครับ