สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com …. คณะในฝันเดือนนี้ก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้ว วันนี้ พี่เป้ ขอรวบรวมคำถามที่น้องๆ ที่สนใจในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สงสัยกัน มาไขข้อข้องใจให้ทราบกันโดยถ้วนหน้าค่

น้องสงสัย : ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมคืออะไร ?

พี่คลายคำตอบ: พูดง่ายๆ ว่า ถ้าใครไม่มีใบนี้ ก็อาจจะไม่สามารถ
ประกอบอาชีพด้านสถาปนิกได้ เพราะว่าอาชีพสถาปนิกนั้น
ออกแบบที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้าง หรือผังเมืองต่างๆ เพราะฉะนั้น
ถ้าสถาปนิกไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลร้ายแรงอย่างประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของสถาปนิก
เพื่อจะให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั่นเอง
ซึ่งจะต้องสอบข้อเขียนจำนวน 6 วิชาดังนี้1.ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
2.วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
3.โครงสร้างอาคาร
4.งานระบบอาคาร
5.ออกแบบสถาปัตยกรรม
6.ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยรายละเอียดและการสมัครสอบนั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่สภาสถาปนิก http://www.act.or.th/

น้องสงสัย : Portfolio ควรทำอย่างไร ?

พี่คลายคำตอบ: ผล งานที่นำมาใส่ในพอร์ทฟอลิโอของการจะสอบตรง หรือสอบสัมภาษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น ควรจะเป็น พอร์ทฟอลิโอที่สามารถแสดงถึงความสนใจ ในงานออกแบบของเรา เขียนๆ วาดๆ หรือรูปที่สเกตช์ ซึ่งควรจะเป็นรูปที่เกี่ยวกับพื้นที่อาคาร ไม่ใช่รูปวาดต้นไม้ สุขัน แมวทั่วไป (และไม่ควรทำเล่มใหญ่เว่อร์ จนเกินไปด้วย เพราะอาจารย์จะไม่ดูเอานะคะ)

น้องสงสัย : วาดรูปไม่เก่ง จะเรียนได้มั้ย?

พี่คลายคำตอบ: การ เรียนสถาปัตย์นั้น ทักษะในการวาดรูป จะถูกใช้วิชาออกแบบจำพวกร่างตึก ร่างโครงสร้างต่างๆ ซึ่งในการร่างนั้น ต้องสามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่มาดูรูปโครงร่างนั้นเข้าใจได้ นั่นหมายถึงทักษะการวาดรูปที่มี ไม่จำเป็นจะต้องเก่งถึงกับเป็นศิลปิน แต่ให้สามารถวาดในระดับที่สามารถสื่อได้ ให้ดูออกมาเป็นตึกอาคาร ผังเมืองและเข้าใจโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ได้นั่นเอง
ใครจะเรียนสถาปัตย์ ขอให้ถามตัวเองให้ดีๆ ว่าอยากเรียนจริงๆ มั้ย เพราะ 5 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย คนที่ใช่เท่านั้นถึงจะจบการศึกษาออกไปได้อย่างสวยงาม ….. สำหรับคณะในฝันเดือนนี้ “คณะสถาป้ตยกรรมศาสตร์” คงต้องจบเท่านี้ แล้วมาพบกันใหม่กับคณะในฝันเดือนหน้า (เจอกันทุกๆ วันพุธ) จะเป็นคณะอะไรติดตามให้ดีนะคะ
ที่มา www.dek-d.com