อุปกรณ์วาดเส้นเตรียมสอบ

1.กระดานรองเขียนขนาด A2 (ไม่เอาแบบที่มีที่หนีบกระดาษในตัวนะครับ มันเกะกะ)

2.ดินสอEE  1 โหล ของ STAEDTLER เท่านั้น

3.ยางลบ

4.คัทเตอร์

5.ตัวหนีบ 4 ตัว

6.กระดาษ 80 ปอนด์ตัดขนาด A2 ใช้ 20 แผ่น