-คลิปการวาดรูปสีน้ำ

สอนเทคนิควาดสีน้ำตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำอุปกรณ์การวาดสีน้ำ เทคนิคการใช้งานเบื้องต้น และื่นๆอีกมากมาย

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 1/ สอนวาดรูปสีน้ำเทคนิคผสมพู่กันจีน/watercolor technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 4 ชุดอุปกรณ์วาดรูปสีน้ำแบบพกพา

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 7 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายเรียบสีเดียว)painting/watercolor technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 8 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายเรียบสองสี)painting/watercolor technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 9 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายเรียบสีเดียวในรูปทรงอิสระ)painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 10 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายสีเปียกบนแห้ง)painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 11 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียก)painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 12 สอนวาดรูป สีน้ำ(การระบายแห้งบนเปียกและแห้งบนแห้ง)painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 13 (Part 1)สอนวาดรูป สีน้ำทิวทัศน์ Yufuin Japan: painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 13 (Part 2)สอนวาดรูป สีน้ำทิวทัศน์ Yufuin Japan: painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 13 (Part 3)สอนวาดรูป สีน้ำทิวทัศน์ Yufuin Japan: painting/watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 16 รหัสข้างหลอดสีมีไว้ทำไม?

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 23 /สอนวาดรูป สีน้ำ ท้องฟ้า/How to Paint the Sky and Clouds In Watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 24 /สอนวาดรูป สีน้ำ พื้นดินและต้นหญ้า Scraping to Create Texture

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 25 /สอนวาดรูป สีน้ำ ต้นไม้/ How to Paint Trees in Watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 27 /สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำดอกบัว /Water lilies In Watercolor/speed painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 28 /สาธิตการวาดรูปสีน้ำดอกกุหลาบ/ Red roses In Watercolor/speed painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 29 /สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำทิวทัศน์/Oita Japan In Watercolor/speed painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 30/ สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำดอกกุหลาบ/ Red roses (no.2)/speed painting

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 31/สาธิต สอนวาดรูป สีน้ำดอกกุหลาบ/Yellow roses In Watercolor/speed painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 54/สอนวาดรูป สีน้ำ ภาพคนเหมือน/George Harrison/The Beatles

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 57/ความแตกต่างระหว่างสีน้ำกับสีโปสเตอร์

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 79/สอนวาดรูป สีน้ำ ภาพคนเหมือน ศ.ศิลป์ พีระศรี ตอนที่ 1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 80/สอนวาดรูป สีน้ำ ภาพคนเหมือน ศ.ศิลป์ พีระศรี ตอนที่ 2

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 81/สอนวาดรูป สีน้ำ ภาพคนเหมือน ศ.ศิลป์ พีระศรี ตอนจบ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 82/สอนวาดรูป สีน้ำ ดอกบัว ตอนที่ 1/วาดรูปดอกไม้ง่ายๆ/How to paint watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 83/สอนวาดรูป สีน้ำ ดอกบัว ตอนจบ/วาดรูปดอกไม้ง่ายๆ/How to paint watercolor

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 94/แนะนำอุปกรณ์ การวาดรูปสีน้ำ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 95/สอนวาดรูป สีน้ำ ดอกไม้ ตอนที่1/watercolor technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 96/สอนวาดรูป ดอกไม้ สีน้ำง่ายๆตอนที่ 2/watercolor technique

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 97/สอนวาดรูป สีน้ำดอกไม้ สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 98/สอนวาดรูป สีน้ำ ดอกไม้ สำหรับมือใหม่ ตอนจบ

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 99/สอนวาดรูป สีน้ำดอกไม้สีเหลือง สำหรับมือใหม่ part 1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 100/สอนวาดรูป ดอกไม้สีเหลือง สีน้ำสำหรับมือใหม่ (part 2)

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 101/สอนวาดรูป ดอกไม้ สีแดง part 1 สำหรับมือใหม่

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 102/สอนวาดรูป ดอกไม้ สีแดง part 2 สำหรับมือใหม่

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 103/สอนวาดรูป ดอกไม้ สีแดง part 3 สำหรับมือใหม่

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 104/สอนวาดรูปวิว ทิวทัศน์ สีน้ำ สำหรับมือใหม่ part 1

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 105/สอนวาดรูปวิว ทิวทัศน์ สีน้ำ สำหรับมือใหม่ part 2

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 106/สอนวาดรูปวิว ทิวทัศน์ สีน้ำ สำหรับมือใหม่ part 3

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 122 /สอนวาดรูปสีน้ำ-น้องแมว(part1)/cat watercolor painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 123 /สอนวาดรูปสีน้ำ-น้องแมว(part2)/cat watercolor painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 124/สอนวาดรูปสีน้ำ-สมเหมียว(part1)/cat watercolor painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 125/สอนวาดรูปสีน้ำ-สมเหมียว(part2)/cat watercolor painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 126/สอนวาดรูปสีน้ำ-สมเหมียว(part3)/cat watercolor painting

 

ครูช้างสอนวาด ตอนที่ 127/สอนวาดรูปสีน้ำ-สมเหมียว(part4)/cat watercolor painting