แผนการสอนสำหรับติวเข้า

แผนการสอนสำหรับติวเข้านิเทศน์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม

 

วิชาวาดเส้น

 

ขั้นต้น

 

Level 1. Basic drawing อุปกรณ์ การใช้งาน วิธีใช้ การจับดินสอกับการใช้งาน การร่างภาพรูปทรง

 

เรขาคณิต ลงแสงเงา ความเข้าใจเรื่องของมิติ การฝึกการมอง การสังเกต ฝึกประสาทสัมผัส ให้มือ

 

สมอง สายตา สัมพันธ์กัน

 

 

 

Level 2. การนำพื้นฐานของการวาดรูปทรงเรขาคณิต มาประยุกต์ในการวาดรูปทรงพื้นฐานใกล้ตัวเช่น

 

ถ้วย ผลไม้ แจกัน

 

 

 

Level 3. การวาดภาพวัตถุที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน เช่น วัตถุมันวาว ด้าน ใส ผ้ายับ ขนสัตว์ฯลฯ

 

 

 

Level 4. การวาดภาพหุ่นรวมหลายๆชนิด และการจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น การกำหนดระยะ

 

ใกล้ กลาง ไกล

 

ขั้นกลาง

 

Level 1. การวาดภาพทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง perspective ทำความเข้าใจเรื่องระยะ ใกล้ กลาง ไกล

 

ในภาพทิวทัศน์

 

 

 

Level 2. การเขียนภาพหุ่นปูน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของ โครงสร้าง แสงเงาที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น

 

 

 

Level 3. การเขียนภาพคนเหมือน ฝึกเขียนอวัยวะต่างๆ บนหน้าคน การร่างภาพ วิธีมอง วิธีคิด

 

การลงแสงเงาหรือแนวข้อสอบของวิชาเอกที่น้องๆต้องการสอบเข้า เช่น วาดมือถือสิ่งของต่างๆ

 

ฟิกเกอร์ ฯลฯ

 

 

 

ขั้นสูง

 

Level 1. การจัดองค์ประกอบศิลป์

 

 

 

Level 2. วาดเส้นสร้างสรรค์

 

หมายเหตุ

 

*แต่ละlevel อาจใช้เวลาเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่า 1 คอร์ส อยู่ทีพัฒนาการ ความขยัน หมั่นฝึกฝน

 

ของผู้เรียน

 

**แต่ละมหาวิทยาลัยสอบไม่เหมือนกัน อาจมีการปรับเปลี่ยนการสอนตามแต่ละที่ที่น้องๆ

 

ต้องการสอบเข้า

 

 

 

วิชาเฉพาะ

 

เอกนิเทศน์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม

 

ขั้นต้น

 

Level 1. ทฤษฏีสี วงจรสี การผสมสี สีคู่ตรงข้าม เทคนิควิธีการใช้สีประเภทต่างๆที่เหมาะกับสาย

 

งานคณะนั้นๆ

 

Level 2. องค์ประกอบศิลป์

 

Level 3. หลักการออกแบบ