เทคนิควาดรูปสีน้ำน้องจุงเบย

1.หลังจากวาดรูปโครงสร้างทั้งหมดด้วยดินสอแล้ว ใช้พู่กันจุ่มน้ำเปล่า ทาน้ำให้ทั่วทั้งกระดาษ แล้วลงสีตามพื้นที่ต่างๆบางๆ แล้วทิ้งไว้รอให้แห้งสนิท

 

 

2.ใช้กาวกั้นสี กั้นในส่วนที่เป็นขน และหนวดสีขาว รอให้กาวแห้ง กาวกั้นจะกั้นไม่ให้โดนสีใหม่ที่เข้มกว่า ที่เราระบายลงไปทีหลัง จากนั้นเก็บรายละเอียด ตา จมูก ปาก

 

 

3.ลงน้ำเปล่าซ้ำอีกครั้ง ในส่วนของขน ทำทีละส่วน เช่นตรงหน้าผาก ก็ลงน้ำเปล่าแค่ส่วนนี้ แล้วลงสีเพื่อให้เกิดน้ำหนักอ่อนเข้ม และเกิดลวดลายของขน

 

 

4.ทิ้งให้ส่วนต่างๆแห้งสนิท แล้วลอกกาวกั้นออก จะเกิดเป็นขนสีอ่อนตามที่เรากั้น ตรวจทั้งหมดให้ทั่ว เก็บรายละเอียดทั้งภาพ เป็นอันจบงาน